přeskočit k navigaci »

Expozice

Prezentace Karlovarského kraje bude součástí Prezentace České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně se koná od 1. května do 31. října 2015 a předpokládá se na ní na ploše 1 km2 účast 130 vystavovatelů z celého světa.

Český pavilón byl oceněn jako jeden z 5 nejlepších pavilonů výstavy, byl nejdříve dostavěný a nachází se přímo u vstupu do areálu, čímž se výrazně zvedne návštěvnost expozic České republiky i expozic jednotlivých krajů, které se v jeho prostorách budou postupně střídat.

Karlovarský kraj se představí návštěvníkům v období 1. – 15. června 2015, za regionální den si zvolil 6. červen 2015.

Hlavní témata světové výstavy v Miláně jsou: Potraviny pro planetu, energie pro život.

EXPO 2015 je zaměřeno na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Ústřední myšlenkou je otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití.

Česká republika se chce prezentovat jako země s bohatou tradicí v oblasti zemědělské i potravinářské výroby, jako země, která je ve specifických oborech světovou jedničkou a jako země, která chce prezentovat zkušenosti a inovace v péči o vodní zdroje a jejich využívání, výsledky výzkumu biochemických a nanotechnologických vědeckých ústavů (www.czexpo.com/expo2015) aplikované při péči o životní prostředí, o zdraví lidí a zvířat.

Karlovarský kraj navazuje na toto téma volně informací o zdrojích a využívání přírodních léčivých vod v našem regionu a jejich prezentací. Zdůrazňuje také tradiční průmyslovou výrobu, založenou na využívání přírodních zdrojů – sklářský průmysl a výrobu porcelánu, jakož i tradiční regionální potravinu – Becherovku a oplatky. Z organizačních a prostorových důvodů a také v důsledku sponzorských závazků hlavního organizátora - Kanceláře generálního komisaře k partnerům Českého organizačního výboru není možné v širším měřítku v pavilónu představit např. pivovary našeho kraje, regionální čaje a koření apod.

S přírodou koresponduje i vnitřní uspořádání prostoru expozice krajů. Jeho tvůrci – architekti Jan Tůma a Jan K. Rolník - vycházejí z pískovcových skal, tvarovaných všemi živly (podtéma EXPO 2015) – nejvíce vodou a větrem. Těmto podmínkám musela přizpůsobit expozici také kurátorka výstavy Karlovarského kraje – Mgr. et MgA Zdeňka Bílková.

Expozice Karlovarského kraje
Expozice Karlovarského kraje
Expozice Karlovarského kraje
 

Prezentace Karlovarského kraje na EXPO 2015 v Miláně bude připravena jako silný vizuální zážitek, který bude zprostředkován kombinací reality a moderních médii.

Prezentovat chceme především lázeňství, umělecká řemesla (sklářství, porcelán), unikátní potraviny (lázeňské oplatky, likér Becherovka), historii (Relikviář sv. Maura, Loket, Cheb), přírodu (lesy a vody, golf apod.), kulturu (MFF)...

Výstava bude především pocitová, působící skrze veškerá smyslová vnímání na emoce člověka – zrak, sluch, čich, hmat. Tím se naplní i další z doporučení hlavního organizátora výstavy – nedávat návštěvníkům tuny papírů a plastů, netvořit na výstavě budoucí odpad, zatěžující přírodu, ale dát lidem prožitek, který vstřebají a odnesou si sebou. Věříme, že téma fenoménu vody a čistoty linií i materiálů, chutí a vůní, nebo i přímého kontaktu s pokožkou jim v utkví v pamětích a přes QR kódy také v mnoha jejich chytrých telefonech.

Prostřednictvím našeho mikrowebu budete mít možnost posoudit, zda se tento záměr povedl.

Karlovarský kraj při jeho přípravě využil práci, pomoc a podporu mnoha subjektů, které si považuje za čest uvést i s přímými kontakty v další záložce jako své partnery a rád by jim touto formou poděkoval za vstřícnost v organizačních i finančních otázkách a skvělou kooperaci.

Koncepce expozice
Zdeňka Bílková
kurátorka Galerie umění Karlovy Vary

Expozice skla Moser
Lukáš Jabůrek

Expozice JOINT
Viktor Chalepa a Jiří Hanek

Interaktivní složka expozice
PIXMAN

Více informací na: www.zivykraj.cz

 
 
 

Najděte nás na facebooku:

 
 

Další užitečné weby:

 
Živý kraj

Živý kraj
oficiální průvodce Karlovarským krajem

E-mail: info@zivykraj.cz